Arkiv

Bokbörsen

Karlskronas vackraste hus?

Ett av Karlskronas vackraste hus är tveklöst detta med adress Målaregatan 2Ekholmen, just efter den lilla bron. Fotovykortet har en prägling “D.F. Källman” som var en känd fotograf för 100 år sedan. Bilden är tagen omkring 1910 när systrarna Alma och Agda Bergström hade en speceriaffär i huset. År 1921 övertogs affären av Karin Hjelmqvist, som även öppnade en manufakturaffär i byggnaden. En av Karins söner övertog senare affären och den fanns kvar ända fram till 1965. Under en tid hade Arthur Johansson samtidigt en liten cigarr- och kortvarubutik med särskild ingång vid dörren längst till vänster på vykortet.

Målaregatan 2 på Ekholmen

Från en annan vinkel syns nedan hur huset såg ut en solig sommarmorgon för snart tre år sedan.

Målaregatan 2 på Ekholmen

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>