Arkiv

Bokbörsen

Det var en väldigt lång mening!

Jag brukar ibland tycka att jag skriver lite för långa meningar i Karlskronabloggen, men jag är inte ensam om att skriva långt. Idag dök denna helt fantastiskt långa mening upp i mejlkorgen:

“Med anledning av den extraordinära situationen med pågående coronapandemi och
bedömningen av rådande förutsättningar avseende möjligheten att tillförsäkra
deltagande tillgång på lika villkor till ett digitalt kyrkofullmäktigesammanträde i
enlighet med Kyrkostyrelsens riktlinjer för beslutsfattande under särskilda
omständigheter för organ inom Svenska kyrkan samt efter överläggning med
övriga i presidiet beslutas härmed att kyrkofullmäktiges sammanträde som skulle
ha ägt rum den 26 maj 2021 flyttas fram till ett annat datum som kommer att
fastställas i den kungörelse som kommer att utfärdas och anslås inför det
framflyttade kyrkofullmäktigesammanträdet.”

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>