Arkiv

Bokbörsen

Vädret Karlskrona


Nedan senaste nyheter från både gamla och nya medier. Läs nyheterna och bilda dig sedan en egen uppfattning om vilka nyheter som är viktigast och bäst beskriver verkligheten

Clas Ohlson

Inställt i Tingsrätten igen

I dessa Coronatider är det mycket som är inställt och förhandlingarna i Blekinge Tingsrätt är inget undantag. Såg nyligen en uppgift om att 20 procent av målen i Blekinge blir uppskjutna och i Stockholm var det en bra bit över 50 procent. Normalt är det hårda regler som gäller att alla inblandade måste inställa sig, annars utdöms vite på 4000 kronor första gången, 6000 kronor andra gången och därefter kan det bli hämtning av polis.

Av naturliga skäl gäller dock nu inte lika strikta regler och är det personer som måste vara på plats och säger sig vara sjuka krävs ofta inga läkarintyg, men många tilltalade och vittnen kan ändå höras via videolänk från annan tingsrätt och ibland även via telefon.

Ibland anser dock åklagaren att viktiga vitten absolut måste vara på plats personligen och då föreligger “förhinder för förhandlingarna”. Samma gäller naturligtvis om målsägande eller tilltalad uteblir. Ibland händer dock att förhandlingarna kan genomföras även utan den tilltalade. Det är åklagaren och advokaten som kan ha synpunkt om förhinder gäller, men det är juristdomaren som avgör frågan.

Tråkigt för oss nämndemän när det blir inställt, men inga större problem för min del som kan promenera hem. Värre då för nämndemän från t ex Sölvesborg och Olofström som måste åka hem igen. Det finns 81 nämndemän i Blekinge som utses av kommunfullmäktige i respektive kommun. Det är partierna i kommunerna som nominerar nämndemännen, men i tingsrätten är man helt oberoende och representerar inte sitt parti.

Fick en fråga på Facebook om någon särskild utbildning behövs för uppdraget som nämndeman  och detta gäller:

“Meningen är att nämndemännen ska vara vanliga människor med sunt förnuft och med erfarenhet från olika områden.”

Det kan kanske vara intressant för läsaren att se hur det ser ut i en mindre sal i tingsrätterna. I Karlskrona (=Blekinge) finns sju salar i olika storlek. I regel är det inga eller endast några anhöriga eller vänner som är åhörare, men annat gäller naturligtvis om det är stora mål då den största förhandlingssalen används, då kan det vara fullsatt. Sen kan naturligtvis lagmannen/rådmannen besluta om “stängda dörrar” och då måste intresserade reportrar från gammelmedier och övriga åhörare lämna salen.

Bilden lånad från en av många sidor på nätet där den finns och den förklarar på ett mycket pedagogiskt sätt hur det ser ut i en mindre rättssal. För min del brukar jag inta platsen som nämndeman längst ut till vänster sett framifrån. Då har jag en annan nämndeman bredvid mig och sedan sitter juristdomaren i mitten, med protokollförare bredvid och sedan den tredje nämndemannen längst till höger. Nämndemännen har ingen yttranderätt i salen, men kan vid frågor skicka en lapp till juristdomaren.

Förhandlingarna kan vara allt från en halvtimme till en timme i enklare mål och då har man flera mål samma dag, det mesta jag varit med om är sex mål samma dag. Sen finns flerdagarsmål på t ex två eller fyra dagar och då gäller att samma nämndemän måste vara med alla dagar annars måste målet tas om från början.

Efter avslutad förhandling så delger juristdomaren i regel först sina åsikter och överlägger sedan med de tre nämndemännen och vi är i regel eniga. Dock när vi har olika uppfattning blir det omröstning där alla fyras röster har exakt lika värde. Juristdomaren har inte utslagsröst utan om det blir 2-2 i omröstningen gäller följande:

“Om enighet om ett måls utgång inte kan uppnås inom rätten sker omröstning mellan den lagfarne domaren och nämndemännen. Deras röster är lika värda. Om exempelvis den lagfarne domaren och en nämndeman har en mening och två nämndemän en annan mening bestäms domens innehåll av den för den tilltalade mildaste meningen.” (Citat från Stockholms tingsrätt).

Domslutet kan sedan ibland meddelas direkt och i dessa fall har alla utom domaren, nämndemännen och protokollföraren fått lämna salen under överläggningen och kallas sedan in när domslutet meddelas. Vanligare är dock att domen meddelas en eller två veckor senare. Detta för att juristdomaren ska hinna skriva ihop domen och motivera tingsrättens beslut.

Om någon nämndeman har skiljaktig mening skrivs detta in som en reservation i domen med motivering. Det händer t o m, även om det är sällsynt, att de tre nämndemännen går på en linje och juristdomaren på en annan och då är det domaren som får anföra avvikande mening och motivera varför.

Domar är allmän handling och kan av vem som helst beställas från berörd tingsrätts hemsida och de skickas i regel ut via mejl som en .PDF-fil. Domar är också nästan alltid offentlig handling, men det kan i undantagsfall göras avsteg från detta så att vissa uppgifter i domen inte offentliggörs, t ex personuppgifter.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>