Arkiv

Bokbörsen

Fredrikskyrkans renovering

Hittade ett snart tre år gammalt klipp på YouTube som handlar om renoveringen av Fredrikskyrkan. Det pågår en debatt i sociala medier huruvida renoveringen blev lyckad eller om man skulle bevarat Fredrikskyrkan i som efter den senaste renoveringen 1915. Jag tycker renoveringen blev mycket bra och nu finns flera användningsområden för kyrkan så att den används dagligen, istället för bara till högmässor på söndagar.

Ett härligt klipp med flera Karlskronaprofiler, som numera pensionerade vaktmästaren Inge Pettersson, kyrkoherde Pamela Garpefors, dåvarande kyrkofullmäktiges ordförande Rolf Andersson, kanslichef Per Gustafsson, kyrkorådets ordförande Gerthie Olsson, kyrkomusikern Staffan Sundås och tidigare länsantikvarien och konsulten Leifh Stenholm.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>