Arkiv

Bokbörsen

Vädret Karlskrona


Nedan senaste nyheter från både gamla och nya medier. Läs nyheterna och bilda dig sedan en egen uppfattning om vilka nyheter som är viktigast och bäst beskriver verkligheten

Clas Ohlson

Besök på Augerums griftegård

Dagens Bild blir fyra bilder från gårdagen när Kyrkorådet i Karlskrona-Aspö pastorat hade heldagsutbildning som hölls på Griftegården i Augerum. Dagen började med att föreståndaren Anders Nilsson höll en fantastiskt intressant rundvandring, först utomhus där han berättade om griftegården och hur begravningar går till och sedan inomhus där vi fick en genomgång av processen hur en kremering går till.

Efter kaffe var det därefter samling i kapellet Eken där kyrkogårdschef Mattias Schultz gick igenom begravningslagen och hur det fungerar rent praktiskt, både på andra kyrkogårdar i landet, men framförallt i pastoratets olika kyrkogårdar. Det var en del nya ord att lära sig t ex gravrätt, urngravplats, minneslund och askgravlund, för att bara nämna några.

Efter en alldeles förträfflig lunch ägnades eftermiddagen bl a åt genomgång av kyrkoordningen, pastoratets organisation, arbetsordningen för kyrkorådet och hur man hittar i intranätet. Här var det kanslichefen Per Gustafsson och kyrkoherde Pamela Garpefors som höll i trådarna under överinseende av kyrkorådets ordförande Gerthie Olsson. En fantastiskt bra och mycket trevlig utbildningsdag, där åtminstone alla vi som är nya i verksamheten helt klart lärde oss mycket nytt som blir värdefullt att kunna i framtiden.

Besök på Augerums griftegård

Föreståndaren för krematoriet Anders Nilsson berättar om kyrkogården och just här hur begravningar går till när avlidna från andra religiösa samfund begravs. Kyrkogården är gjord för att passa alla trossamfund och vi fick en oerhört intressant genomgång av de speciella rutiner som gäller när muslimer, hinduer och romer begravs.

Besök på Augerums griftegård

Kyrkogården vid griftegården har enorma ytor och idag används bara en bråkdel.

Besök på Augerums griftegård

Utsikt från söder upp mot kapellet Eken.

Besök på Augerums griftegård

Här utsikten från kapellet mot söder där man åter ser de enorma vidder som finns att utnyttja i framtiden.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>