Arkiv

Bokbörsen

Vädret Karlskrona


Nedan senaste nyheter från både gamla och nya medier. Läs nyheterna och bilda dig sedan en egen uppfattning om vilka nyheter som är viktigast och bäst beskriver verkligheten

Clas Ohlson

SD inför Kyrkoval 2017

Söndagen den 17 september är det “Kyrkoval 2017” och kandidater ska väljas till de tre olika nivåerna:

Kyrkomötet – Ett nationellt val dit 251 ledamöter från hela landet väljs och det kan väl sägas vara en motsvarighet till Sveriges Riksdag inom politiken.
Stiftsfullmäktige – Svenska kyrkan är indelad i 13 stift och till varje fullmäktige väljs ett antal representanter i förhållande till stiftens storlek.
Kyrkofullmäktige – Detta är de lokala beslutsorganen för varje församling alternativt pastorat ifall flera församlingar gått samman till ett gemensamt pastorat.

Jag har skummat den enorma “arbetsboken” i Excel över alla närmare 30 000 kandidater i Sverige till till de olika funktionerna! Listan är faktiskt betydligt större beroende på att samma personer kandiderar i olika val och även på olika röstsedlar i olika församlingars/pastorats listor till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige.

Mitt intresse var mest för att se hur Sverigedemokraterna lyckats att mobilisera sina medlemmar att kandidera. Sverigedemokraterna är rimligen det parti som har flest medlemmar och sympatisörer som lämnat Svenska Kyrkan de senaste 10-20 åren. Dock har en viss “återgång” till medlemskap i Svenska Kyrkan skett senaste året, både bland kandidater och bland personer som tänker rösta i valet.

Det är faktiskt så att man kan bli medlem i Svenska Kyrkan i god tid innan valet och sedan efter valet lämna igen ifall man vill undvika kyrkoskatten för år 2018, då det är medlemskap 1 november 2017 som styr detta.

För min personliga del funderade jag på att lämna kyrkan för massor av år sedan, men det har aldrig blivit av. Senast var väl efter biskop Eva Brunnes hatiska tal i Storkyrkan efter riksdagsvalet 2010, men som läget var då betalade jag ändå ingen kyrkoskatt eftersom jag enbart hade inkomst i form av utdelning från mitt företag och sen rann det ut i sanden, trots att den ekonomiska biten inte var mitt huvudproblem med Svenska Kyrkan.

Om jag då tittar på Sverigedemokraterna är det inga som helst problem med kandidater till Kyrkomötet eller Stiftsfullmäktige, där kommer det inte bli några problem att fylla platserna. När det gäller Kyrkofullmäktige verkar det variera mycket mellan olika delar av landet och olika församlingar/pastorat. Jag har dock valt att titta enbartKarlskronas olika församlingar/pastorat och där finns kandidater i alla enligt nedanstående lista.

Fridlevstads församlings valkrets – 3 kandidater
Jämjö pastorats valkrets – 2 kandidater
Karlskrona Amiralitetsförsamlings valkrets – 4 kandidater
Karlskrona-Aspö pastorats valkrets – 3 kandidater
Lyckå församlings valkrets – 1 kandidat
Nättraby-Hasslö församlings valkrets – 1 kandidat
Rödeby församlings valkrets – 4 kandidater

Kanske lite tunt i Lyckå församling (Lyckeby, Spandelstorp, Hässlegården o s v) och Nättraby-Hasslö, men i övrigt lär kandidaterna helt klart räcka för att ta ett antal platser i respektive kyrkofullmäktige. Sverigedemokraterna har aldrig tidigare ens haft kandidater till kyrkofullmäktige någonstans i Karlskrona kommun.

Tidigare har man som väljare bara kunnat rösta på Sverigedemokraterna i två av valen, men fr o m valet den 17 september kan man välja tre valsedlar i de flesta valkretsar och i Karlskrona gäller detta alla valkretsar!

Sillhövda kyrka

Som illustration kommer här Sillhövda kyrka, som invigdes 1945 och som i “Kyrkoval 2017” tillhör Fridlevstads församlings pastorat, så alla som t ex bor i Holmsjö, Nävragöl, Saleboda, Fur och omgivande mindre orter röstar i denna församling.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>