Arkiv

Bokbörsen

Bautastenen i Hoglands park

Hoglands park var ursprungligen en grund vik kallad “Maen” som efterhand fylldes igen med fyllnadsmassor från Varvet. I början av 1800-talet var viken helt fylld och då anlades Hoglands park. Här är vi framme vid år 1914 och i blickpunkten är bautastenen i granit med “Blekingesången” inhuggen som sattes upp 1908 (flyttad till Vämö 1945). Här skymtar också Karl XIII-statyn som kom på plats 1902 och den åttakantiga musikpaviljongen som byggdes 1904 (riven 1944).

Det lär ha varit en riktig folkstorm i Karlskrona i samband med att stenen skulle flyttas till Vämö, men som med allt annat var det politiker och kommunala tjänstemän som bestämde, både när det gällde t ex denna flyttning, nedläggningen av spårvägen, rivningarna av Karlskrona Saluhall och Karlskrona Teater o s v.

Det enda av dessa misstag som kan rättas är just om bautastenen återförs till sin gamla plats i Hoglands park där den gör sig betydligt bättre än på sin undanskymda plats i Vämöparken.

Bautastenen i Hoglands park

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>