Arkiv

Bokbörsen

Spotta = “blåsa saliv”

Högsta Domstolen (HD) kom i torsdags med en tio sidor lång dom i ett ärende där en lärare gett en elev en örfil direkt efter att han spottat henne i ansiktet. Slutklämmen blev att eleven fick 5000 kronor i skadestånd för örfilen, vilket kan tyckas märkligt. En lärare ska alltså kunna tolerera att bli spottad i ansiktet utan att reagera?

Ännu märkligare är dock HD:s ordval när det gällde spottet i ansiktet. Där kom ännu ett mer politiskt korrekt nytt ord i form av “blåsa saliv” i stället för “spotta“. Varför inte även ett nytt “hittepåord” för “örfil“?

Spotta = "blåsa saliv"

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>