Arkiv

Bokbörsen

Militärhemmet invigdes 1953

Militärhemmet vid Stortorget invigdes den 8 maj 1953 och denna bild är från samma år. Det var amiralitetspastor Carl Ossian Elmgård som grundade “Stiftelsen Militärhemmet i Karlskrona” redan 1942. Efter elva års egen insamling av pengar plus ett stort bidrag från Sveriges Riksdag förverkligades drömmen om denna “fritidsborg”, som Carl Ossian Elmgård själv föredrog att kalla Militärhemmet. Från början utnyttjades hemmet av värnpliktiga och personal inom de olika vapenslagen i Karlskrona, men efterhand öppnades hemmet även för andra aktiviteter. I byggnaden fanns även försäkringsbolag och en rad affärer, varav några framgår i annonserna nedanför bilden!

Militärhemmet invigdes 1953

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>