Arkiv

Bokbörsen

Havgården i Nättraby

Dagens gamla vykort kommer från Nättraby med Nättrabyån och visar den s k Havgården som uppfördes på 1780-talet och som sedan beboddes av familjen Lindvall från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Mest känd är Axel E. Lindvall (1852-1931) som bl a var riksdagsman för Lantmannapartiet under åren 1900-1921. Axel E. Lindvall var också initiativtagare till Nättrabybanan, eller i folkmun Krösnabanan, som gick sträckan Nättraby, Alnaryd och Älmeboda åren 1897-1939. Havgården är sedan länge riven och ersatt av ett villaområde och köpcentrum och det enda som återstår är ån med “Moses i vassen” som står kvar på platsen.

Havgården i Nättraby

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>