Arkiv

Bokbörsen

Vädret Karlskrona


Nedan senaste nyheter från både gamla och nya medier. Läs nyheterna och bilda dig sedan en egen uppfattning om vilka nyheter som är viktigast och bäst beskriver verkligheten

Clas Ohlson

Föreläsningar om “Integration”

Idag var det två korta föreläsningar i ämnet “Integration” i Stadsbibliotekets Hörsal. Det var tidigare statssekreteraren Jasenko Selimovic (FP) och riksdagsman Hanif Bali (M) som höll föreläsningarna. Sen blev det paneldebatt där Sverigedemokraterna i vanlig (o)demokratisk ordning inte fick inte vara med i panelen, men på översta bilden ställer Christopher Larsson (SD) första frågan till Jasenko Selimovic!

Det var faktiskt till stora delar två rätt bra föreläsningar som i mångt och mycket faktiskt stämde rätt väl med Sverigedemokraternas politik inom detta område, men det är märkligt att verkligheten ser annorlunda ut.

Jasenko pratade mycket om den totalt meningslösa SFI-undervisningen och bl a att han som redan lärt sig flytande svenska och skaffat jobb ändå tvingades gå sådan “undervisning”.

Hanif är ju en historia för sig som påstår sig kommit som “ensamkommande flyktingbarn” vid tre års ålder och säger sig minnas hur han stod på Arlanda med sin resväska. Jag tycker hans föreläsning var bra bl a eftersom han betonade vikten av att komma i arbete och att det ska löna sig att arbeta. Precis som han förklarade lönar det sig inte för de flesta “nyanlända” att skaffa ett arbete eftersom försörjningsstödet är alldeles för högt och ibland t o m högre än en arbetsinkomst skulle bli om han eller hon får ett arbete.

Nu vet jag inte namnen på de övriga fyra lokala förmågorna i panelen, men en del av deras uttalanden var fullständigt utan verklighetsförankring, så här gällde det kanske att tjäna politiskt korrekta poänger?

Jasenko Selimovic (FP) och riksdagsman Hanif Bali (M) som höll föreläsningarna. Sverigedemokraterna fick inte vara med i panelen, men här ställer Christopher Larsson (SD) första frågan till Jasenko.

Christopher Larsson (SD) ställer första frågan till Jasenko Selimovic.

Kaffe med dopp och fruktpaus

Kaffe med dopp och fruktpaus. De båda talarna långe Jasenko och korte Hanif allra längst bak på bilden!

Kaffepaus innan paneldebatten. Från vänster Christopher Larsson, Lotta Antman, Björn Tenland och Nicolas Westrup.

Kaffe- och fruktpaus. Från vänster Christopher Larsson, Lotta Antman, Björn Tenland och Nicolas Westrup.

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>