Arkiv

Bokbörsen

Vädret Karlskrona


Nedan senaste nyheter från både gamla och nya medier. Läs nyheterna och bilda dig sedan en egen uppfattning om vilka nyheter som är viktigast och bäst beskriver verkligheten

Clas Ohlson

Amiralitetsskolan i början av 1870-talet

Nedan kommer den hittills äldsta bild som jag visat i Karlskronabloggen! Det är ett fotografi från början av 1870-talet, dvs för 140 år sedan , som bl a visar Amiralitetsskolan som dock inte ser riktigt likadan ut som idag! Skillnaden är att några år efter det att bilden togs, år 1877 byggdes ytterligare en våning i skolan, så det är samma byggnad som idag fast nu med en extra våning, precis på samma sätt som Läroverket i Karlskrona byggdes på med ytterligare en våning. Jag gick själv mina första tre år i skolan i denna byggnad åren 1961-1964!

Andra skillnader mot idag är att järnvägstunneln till Karlskronavarvet ännu inte byggts och inte heller Amiralitetstorgets förvandling från exercisplats till Amiralitetsparken skett men i bakgrunden skymtar Trefaldighetskyrkan och den gamla Vattenborgen, precis som idag!

Amiralitetsskolan i början av 1870-talet

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>