Arkiv

Bokbörsen

Amiralitetsskolan i början av 1870-talet

Nedan kommer den hittills äldsta bild som jag visat i Karlskronabloggen! Det är ett fotografi från början av 1870-talet, dvs för 140 år sedan , som bl a visar Amiralitetsskolan som dock inte ser riktigt likadan ut som idag! Skillnaden är att några år efter det att bilden togs, år 1877 byggdes ytterligare en våning i skolan, så det är samma byggnad som idag fast nu med en extra våning, precis på samma sätt som Läroverket i Karlskrona byggdes på med ytterligare en våning. Jag gick själv mina första tre år i skolan i denna byggnad åren 1961-1964!

Andra skillnader mot idag är att järnvägstunneln till Karlskronavarvet ännu inte byggts och inte heller Amiralitetstorgets förvandling från exercisplats till Amiralitetsparken skett men i bakgrunden skymtar Trefaldighetskyrkan och den gamla Vattenborgen, precis som idag!

Amiralitetsskolan i början av 1870-talet

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>