Bokbörsen

Svenska kyrkans “Eventdag”

Idag höll Karlskrona-Aspö pastorat “Eventdag för förtroendevalda och medarbetare” där alla anställda i de olika kyrkorna, på kansli och kyrkogårdarna fick tillfälle att träffa alla förtroendevalda politiker. Ett mycket trevligt och lyckat evenemang som på förmiddagen hölls i Militärhemmet med drygt 70 deltagare.

Dagen inleddes med en dryg timmes samtal, tankar och visioner under […]

“Relata Refero” 1967

“Relata Refero” var Karlskronateknisternas tidskrift som kom ut en gång om året fr o m 1954. Bilden till vänster utgör baksidan på 1967 års upplaga med en mycket trevlig reklamteckning för Stadshotellet och Tavernan. Till höger tre samtida vykort från “Statt“. “Relata Refero” innehöll bilder och karikatyrer med verser om alla avgångelever. De tecknade annonserna […]

Julbord på Stadshotellet

Redan har många restauranger börjat annonsera om julbord i Karlskrona med början redan i slutet av november. Jag tror inte man kunde äta julbord så tidigt för 50 år sedan på dåvarande Stadshotellet som gav ut detta trevliga vykort på sitt julbord. Den infällda annonsen är från samma tid 1965.

[…]

Ronnebygatan kring 1900

Dagens gamla vykort kommer från Ronnebygatan och är postgånget våren 1905, men den vackert kolorerade bilden är några år äldre. Motivet är taget mot öster och till höger Stadshotellet som invigdes år 1890.

Ronnebygatan i gamla tider

Ett vanligt motiv på gamla vykort från Karlskrona är Ronnebygatan ur olika vinklar. Här ser vi Stadshotellet med Erik Lemnells Pappershandel och till höger Stora Bageriet och det blir dagens gamla bild!

Sedelvykort från 1902

Dagens gamla bild blir ett s k sedelvykort som är postgånget 1902! Liknande kort gavs ut från alla större städer i Sverige, men jag tror faktiskt detta är den enda kända varianten från just Karlskrona!

Arabisk vinter på torget

Har haft ett dygns uppehåll i Karlskronabloggen, men idag kommer ett antal inlägg i olika ämnen! Jag börjar med Dagens Bild, som kommer från Stortorget, där det tydligen var något arabiskt evenemang utan deltagare. Kanske någon som vet vad som står på flaggorna och vad det handlade om?

[…]

“Fyllekort” från Karlskrona förr i tiden

Jag har tidigare visat “tomtekort” och “spårvagnskort” från Karlskrona här i bloggen, men här kommer ett “fyllekort” från de första åren av 1900-talet. Vad jag vet finns det nio kända sådana vykort med “fyllemotiv” och här kommer ett av dessa! Jag har alla nio korten, men just detta är från en gammal skanning på ett […]

Julbord på Karlskrona Stadshotell 1960

Så här års är det ju dags att inmundiga julbord och jag tycker det passar bra med att dagens gamla bild blir från just ett sådant julbord på Karlskrona Stadshotell och jag tror bilden är kring 1960 eller möjligen något år senare.

[…]