Bokbörsen

Blomsterprakt i Tullparken

Vid denna tid på året är det alltid en fantastisk blomsterprakt i Tullparken. Här ett exempel från idag som får bli Dagens Bild i Karlskronabloggen. I bakgrunden tronar Bostadsrättsföreningen Tullen som bildades 1959 och två år senare var byggnaderna med 64 lägenheter på Landsvägsgatan 21 klara för inflyttning.

[…]

Landsvägsgatan 21

“Philipsons” och “Nynäs” på Pantarholmen har tidigare varit med på ett vykort i Karlskronabloggen på en färgbild från en annan vinkel. Här kommer ett ofrankerat vykort, troligen från 1961 eller 1962 eftersom förstnämnda år stod “Bostadsrättsföreningen Tullen” med adress Landsvägsgatan 21 färdig för inflyttning och det är huvudmotivet på denna magnifika bild. Det blev många […]

Landsvägsgatan med spårvagn

Det gamla vykort från 1940-talet visar södra delen av Landsvägsgatan upp mot Pantarholmen. Spårvagnarna hade här den enda uppförsbacken på sin väg ut mot Bergåsa. I motsatt riktning var det två backar att forcera, dels det lite kraftigare uppförslutet på andra sidan denna backe och dels Landbrogatan upp mot Ronnebygatan. I dessa uppförsbackar gick det […]

Ingenting finns kvar idag

Här ser vi ett gammalt vykort som visar Pantarholmen från söder taget något av de allra första åren på 1900-talet. Här kan man verkligen tala om förändring och inte ett enda av husen på bilden finns kvar idag. Notera järnvägsspåren och bommarna som fälldes varje gång tågen passerade Brohålan. Den stora låga byggnaden till höger […]

Landsvägsgatan 21

Många som vuxit upp på Pantarholmen på 1940- och 1950-talen minns säkert skrothandlaren som fanns på Landsvägsgatan 21 där ett “höghus” på 1960-talet kom att ersätta bebyggelsen till höger på bilden. Här en gammal bild från platsen i kombination med en intressant annons från sommaren 1943 där affären efterlyser olika former av skrot och avfall.

[…]

Skolbarn på Pantarholmen

Dagens gamla bild kommer från Pantarholmen någon gång på 1920-talet, men exakt vad som är anledningen till alla skolbarnens marscherande längs Landsvägsgatan vet jag inte. Det är en privattagen bild som helt saknar noteringar om orsaken till folklivet. Lägg också märke till spårvagnen i bakgrunden som här är på den högsta punkten längs bansträckningen mellan […]

Spårvagn på Pantarholmen

Dagens gamla vykort visar södra delen av Landsvägsgatan upp mot resten av Pantarholmen. Spårvagnen hade här den enda uppförsbacken på väg ut mot Bergåsa. I motsatt riktning var det två backar att forcera, dels det lite kraftigare uppförslutet på norra Pantarholmen och dels backen på Landbrogatan upp mot Ronnebygatan. I dessa backar gick det att […]

Rolig annons från 1943

En rolig gammal annons kommer nedan och den är hämtad från krigsåren då det var brist på många varor i Sverige och allt skulle tas tillvara. Det är “Thure E. Johansson – Järn & Metallskrot” som drev handel på Landsvägsgatan 21, på samma plats där “höghuset” på Pantarholmen ligger idag. Många yngre karlskroniter samlade även […]

Landsvägsgatan mot söder

Dagens gamla bild blir Landsvägsgatan och dåvarande infart till Karlskrona med spårvagn och nuvarande järnvägsstation till höger. Vykortet är skickat av en fransk dam i Karlskrona till hemlandet Frankrike 1913 och det syns framförallt av att frankeringen finns på bildsidan, precis som man gjorde i Frankrike på den tiden!

[…]

Infartsvägen kring 1900

Dagens gamla bild i Karlskronabloggen blir nedanstående, som är en del av ett gammalt vykort från samlingen som visar dåvarande “Karlskrona. Infartsvägen till staden“. För de som inte känner igen motivet är det Polhemsgatan som övergår till Landsvägsgatan på Pantarholmen och en del av byggnaderna på bilden finns fortfarande kvar idag!

[…]