Arkiv

Bokbörsen

En riktig skamfläck

En skamfläck i dagens Karlskrona är tveklöst dessa rester av ett “hus” på Fortifikationsgatan. Historien i korthet är att den nye ägaren för det K-märkta huset fick bygglov för renovering, men började i stället riva huset utan tillstånd, vilket Karlskrona kommun stoppade innan rivningen fullbordats. Det var många år sedan nu och naturligtvis helt riktigt […]

Innan Hjulhammar fick ny bebyggelse

Dagens gamla bild i Karlskronabloggen blir från korsningen Södra Smedjegatatan och Fortifikationsgatan innan kvarteret Hjulhammar fick ny bebyggelse! Sparrensgatan skymtar också till höger!