Arkiv

Bokbörsen

Vädret Karlskrona


Nedan senaste nyheter från både gamla och nya medier. Läs nyheterna och bilda dig sedan en egen uppfattning om vilka nyheter som är viktigast och bäst beskriver verkligheten

Clas Ohlson

Svenska Flaggans Dag

Idag den 6 juni är det Nationaldagen i Sverige, men det var först år 1983 som dagen fick status som just nationaldag. Tidigare firades Svenska Flaggans Dag den 6 juni och det var då inte någon officiell helgdag. Här ett gammalt vykort från firandet på Stortorget någon gång på 1920-talet.

[…]

Barnens Dag i gamla tider

Barnens Dag var i äldre tider en stor händelse i svenska städer som började firas de första åren på 1900-talet. Här exempel i form av tre vykort från vykortssamlingen som jag tror alla är utgivna till denna dags firande i Karlskrona 1906. Barnen tågade då en dag i början av juni genom stadens gator […]

Näktergalsdalen på Vämö

Dagens gamla vykort kommer från Näktergalsdalen i Wämöparken som förstördes när den nya infarten Österleden till Karlskrona byggdes i slutet av 1960-talet. Fotot är drygt hundra år gammalt och visar antagligen något skolevenemang på platsen. För egen del minns jag att vi här spelade många fotbollsmatcher i samband med skolutflykter från Amiralitetsskolan och Rosenfeldtsskolan […]

Mors Dag för 100 år sedan

Idag är det Mors Dag och det är ett motiv som är rätt sällsynt på gamla vykort. Anledningen är helt enkelt att dagen inte introducerades förrän år 1919 i Sverige och då var det stora “vykortsraseriet” slut sedan många år tillbaka. Här dock ett trevligt kort från 1920-talet av signaturen Signe Löfving som även […]

Glad Pingstafton och helg

Sedan Annandag Pingst ersattes av Nationaldagen som helgdag år 2005 är Pingsten ungefär som en vanlig helg för de allra flesta. Annorlunda var det i äldre tider och jag har tidigare visat några Pingstvykort från samlingen. Här ett annat trevligt vykort som tyvärr ej är postgånget, men det har odelad adressida så före 1905. […]

Torsten Nilsson, Torskors

Dagens gamla vykort är tyvärr ej postgånget, men troligen utgivet på 1950-talet. Vykortet visar fem vackert snidade figurer föreställande en vigsel. Vem träsnidaren Torsten Nilsson i Torskors var har jag ingen aning om och hittar ingen information om honom på nätet. Vykortet är tryckt och foto är taget av “Ateljè Hedvig Olssons Eftr. Karlskrona”.

[…]

Karlskrona Saltsjöbad 1900

Som uppföljning till föregående inlägg med aktiebrevet kommer här ett gammalt vykort i form av då nybyggda Karlskrona Saltsjöbad som invigdes den 15 juli år 1900. Här hölls bl a sim- och hopptävlingar samt simundervisning under drygt 40 år. År 1925 gjordes stora renoveringar och tillbyggnader, men år 1941 gick Karlskrona Saltsjöbad i graven […]

Aktiebrev till salu

Noterar att ett trevligt gammalt aktiebrev från Karlskrona är till salu på Tradera. Det är “Aktiebref N:o 223 i Aktiebolaget Karlskrona Saltsjöbad à Kronor 50 Kronor” som är till salu. Aktiebrevet är utställt på “Grosshandlaren A. Olsson” och året är 1900, dvs när Saltsjöbaden byggdes.

Skicket är tydligen inte det bästa utan det noteras […]

Nordenskjöldska gården

Dagens gamla vykort är från 1912 och visar Nordenskjöldska gården i korsningen mellan Västra Prinsgatan och Borgmästaregatan. På den tiden höll Blekinge Museum till här och på senare tid har Karlskrona-Aspö pastorat genom Svenska Kyrkan huserat i byggnaden. Kyrkan sålde dock byggnaderna 2015 och pastoratet var hyresgäster fram tills alldeles nyligen i år 2023. […]

Militärhemmet 70 år idag

Idag gratulerar vi Militärhemmet vid Stortorget som fyller 70 år eftersom invigningen skedde den 8 maj 1953. Stiftelsen Militärhemmet i Karlskrona bildades 1942 av amiralitetspastor Carl Ossian Elmgård som efter elva års insamling av pengar plus ett stort bidrag från Sveriges Riksdag kunde se Militärhemmet invigas just denna dag för 70 år sedan.

[…]