Bokbörsen

“Carlskrona Läse Sällskap”

Carlskrona Läse Sällskap” bildades 1794 och upphörde 1863. De hade då en gedigen samling böcker omfattande cirka 900 volymer och dessa finns sedan år 1991 sparade i “Carlskrona Läse Sällskaps Bibliothek” i Nordenskjöldska gården vid Amiralitetstorget. En passande plats i detta specialbyggda bibliotek eftersom gården byggdes 1795, dvs året efter sällskapet bildades. Dock flyttade det helt unika biblioteket dit först 1991 och som jag minns det fanns det dessförinnan i Högre Allmänna Läroverkets lokaler eftersom vi vid ett tillfälle fick se böckerna under min skoltid.

"Carlskrona Läse Sällskaps Bibliothek"

Så här ser det på insidan i Nordenskjöldska gården där biblioteket finns och anledningen till detta besök var att Kyrkorådets allmänna utskott (AU) i Karlskrona-Aspö pastorat hade förlagt sitt möte i denna lokal där kan man verkligen kunde känna historiens vingslag.

"Carlskrona Läse Sällskaps Bibliothek"

En vecka senare var det dags för hela Kyrkorådet att ha årets sista sammanträde i samma lokal och mötet avslutades med dessa trevliga jultårtor som smakade mycket gott med kaffe!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>