Arkiv

Bokbörsen

Vårfiske i Lyckebyån år 1900

I väntan på våren inträde kommer här ett magnifikt gammalt vykort med namnet “Vårfiske i Lyckeby å”. Vykortet är postgånget år 1904 så bilden är från något av de allra första åren på 1900-talet. Isen har försvunnit och en massa herrar och pojkar har samlats längs åkanten för att förhoppningsvis dra upp några fiskar till kvällens middag. Notera speciellt den lilla roddbåten till höger med hela sex mans besättning, vi får hoppas att de höll sig nära kanten och inte gav sig ut mitt i ån. Kolla även bebyggelsen i bakgrunden, som var den tidens Lyckeby och som har en härlig kolorering och har en ovanlig skärpa mämfört med den tidens vykort!

Vårfiske i Lyckebyån år 1900

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>