Arkiv

Bokbörsen

Anpassning till verkligheten?

Nedanstående citat från “vice statsminister” Åsa Romson säger det mesta om Miljöpartiet! Det är inte bara ännu ett i den långa raden av märkliga och korkade uttalanden som kommit från just Åsa Romson, utan det beskriver ett parti utan verklighetsförankring. Är det inte bättre att ALLTID vara anpassad efter verkligheten?

Anpassning till verkligheten?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>