Arkiv

Bokbörsen

Vädret Karlskrona


Nedan senaste nyheter från både gamla och nya medier. Läs nyheterna och bilda dig sedan en egen uppfattning om vilka nyheter som är viktigast och bäst beskriver verkligheten

Clas Ohlson

Varför inte kvinnor och barn

Såg att en regeringsföreträdare i ett mindre land i Europa kommit med förslaget att det är OK att ta emot “flyktingar”, men då utom i undantagsfall BARA kvinnor och barn. Idag innehåller strömmen av “flyktingar” nästan BARA yngre arga män utan medföljande familj.

Om vi går 103 år tillbaka i tiden så gällde begreppet “kvinnor och barn först” när Titanic sjönk och samma gällde t ex under finska vinterkriget när i första hand barnen skickades till Sverige.

Jag tycker det är ett förträffligt förslag att utom i undandtagsfall acceptera kvinnor och barn som flyktingar. Detta ligger också helt i linje med vad tyvärr nyligen avlidne  överstelöjtnanten, författaren, militärhistorikern och riksdagsmannen Stellan Bojerud skrev bara några dagar före sin bortgång för någon månad sedan.

Stellan Bojerud - Varför inte kvinnor och barn?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>