Arkiv

Bokbörsen

Varför inte kvinnor och barn

Såg att en regeringsföreträdare i ett mindre land i Europa kommit med förslaget att det är OK att ta emot “flyktingar”, men då utom i undantagsfall BARA kvinnor och barn. Idag innehåller strömmen av “flyktingar” nästan BARA yngre arga män utan medföljande familj.

Om vi går 103 år tillbaka i tiden så gällde begreppet “kvinnor och barn först” när Titanic sjönk och samma gällde t ex under finska vinterkriget när i första hand barnen skickades till Sverige.

Jag tycker det är ett förträffligt förslag att utom i undandtagsfall acceptera kvinnor och barn som flyktingar. Detta ligger också helt i linje med vad tyvärr nyligen avlidne  överstelöjtnanten, författaren, militärhistorikern och riksdagsmannen Stellan Bojerud skrev bara några dagar före sin bortgång för någon månad sedan.

Stellan Bojerud - Varför inte kvinnor och barn?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>