Arkiv

Bokbörsen

Bakslag för Ullenhag

“Propagandaminister” Erik “Myten” Ullenhag (FP) led igår ett stort bakslag när hans s k “nystartszoner” tvingas skrotas av regeringen p g a att de inte var förenliga med EU:s regler på området. Det var nog det första positiva vad jag kan minnas som kommit ut av medlemskapet i EU! Nystartszoner var tänkt som ytterligare en bisarr reform för att diskriminera svenska företag genom att företag i “segregerade områden” skulle få en betydligt lägre arbetsgivaravgift än andra företag.

Svenska Dagbladet: “Regeringens nystartszoner slopas”

Avpixlat: “Nystartszoner blir inte av”

Bakslag för Erik "Myten" Ullenhag

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>