Arkiv

Bokbörsen

Märkligt språkbruk!

Gammelmedierna förnekar sig inte i sina vinklingar av reportage. Idag kan vi läsa reportage om att “utrikes födda” får fler jobb än etniska svenskar (om det stämmer beror det i så fall givetvis på regeringens svenskdiskriminerande olika former av bidrag). Samtidigt kan man läsa att “svenskar” blivit dödade i strider i Syrien. Varför skriver man då inte också att dessa är “utrikes födda“?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>