Arkiv

Bokbörsen

Oförändrat i opinionen

Det har varit tre opinionsmätningar hittills i februari och läget är rätt oförändrat mellan partierna och Sverigedemokraterna verkar mer eller mindre ha cementerat sin roll som vågmästarparti i Sveriges Riksdag. Nedan kommer undersökningen från Sentio och siffrorna och staplarna får tala för sig själva.

Sentio februari 2013

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>